Kopfzeile

Inhalt

Inhalt

ElternRatgeber_Albanisch

Të dashur prindër

Të rinjtë në fazën e shkëputjes nga shtëpia prindore janë
në kërkim të identitetit të tyre. Ju si prindër përkrahni
fëmijët e Juaj në këtë kërkim duke ju ofruar atyre hapësira
të lira, por edhe edhe mbështetje dhe ngrohtësi. Diskutoni
aktivisht me fëmjët e Juaj, bëni marrëveshje dhe
tregohunu të gatshëm që ato t’i rishikoni herë pas here.
Falni besim fëmjëve të Juaj, por edhe tregonu atyre kufij
të qartë.
Ky doracak udhëzues synon t’ju ndihmojë në përditshmërinë
e Juaj prej edukuesve dhe të shërbejë si bazë për
bisedë me fëmijën e Juaj.

Informationen

Datum
20. January 2011
Herausgeber
Arbeitsgruppe Jugend der glow-Gemeinden

Dokumente

Name
ElternRatgeber_Albanisch_72dpi.pdf (PDF, 174.4 kB) Download 0 ElternRatgeber_Albanisch_72dpi.pdf

Bestellformular

Personalien

Zugehörige Objekte

Name Leitung Telefon
Jugendarbeit 044 832 63 71